Videa

TDZ Power SE - Český výrobce horizontálních vyvrtávaček

HCB 110 CNC: Frézování čelní plochy NASA kusu.

HCB 110 CNC GD: Hluboké vrtání přídavným vřetenem.

Horizontální vyvrtávačka HCB 110 CNC

HCB 110 CNC: Obrábění konzoly statoru pro energetický průmysl - frézování

HCB 110 CNC: Obrábění konzoly statoru pro energetický průmysl - vyvrtávání

Další videa